ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  คุณทองเพียร เทียนด้วง

: 0-2679-9079-84 ต่อ 518,514,515
: 081-3418546
: 02-2855950
: mitr_training2@outlook.com
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105511006229